Ίδρυμα Κακογιάννης

Project:
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Αθήνα

Αρχιτέκτονες: Sgoutas + Sgoutas Architects

Πελάτης: J&P AVAX

Προιόντα:
Καρέκλα σκηνοθέτη X 75 (Lindau & Lindekrantz, LAMMHULTS) για την αίθουσα προβολών "Black Box" του Ιδρύματος

Έτος:
2009